Het ROCOV Overijssel behartigt de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer in de provincie Overijssel waarvoor het provinciaal bestuur van Overijssel verantwoordelijk is: bus en regionale trein in de provincie Overijssel. Het ROCOV heeft op grond van de Wet personenvervoer 2000 recht op informatie en van advies, ten opzichte van het provinciaal bestuur en de vervoerders.

Binnen ROCOV Overijssel werken vertegenwoordigers van gehandicapten, ouderen, de vereniging Rover, de vereniging van kleine kernen en studenten samen om  het openbaar vervoer te verbeteren!

Op deze website vindt u onze uitgebrachte adviezen en kunt u ook ander OV-nieuws vinden.